شبکه دولت

شبکه دولت شبکه ایست مختص دولت برای انجام تعاملات الکترونیکی به جهت اتصال دستگاه ها تا سطح دهداری ها

تعرفه واگذاری خدمات مطابق با جدول ذیل  میباشد

 

پهنای باند(کیلو بیت)

حجم ماهیانه

قیمت ماهیانه(ریال)

1024

نامحدود

400000

2048

نامحدود

500000

 

لینک دانلود پیوست شماره 1

لینک دانلود پیوست شماره 2

لینک دانلود فرم تکمیل مشخصات

لینک دانلود فرم قرارداد

متقاضیان میتوانند تقاضای استفاده از شبکه دولت را به همراه تکمیل شده  "مشخصات تکمیلی ، قرارداد و پیوست شماره 1 و 2 " به اداره فروش شرکت مخابرات ارائه نمایند.

پیگیری امور از اداره فروش:

رییس اداره – محبی – 05832240000

کارشناس فروش- برهمند- 05832210116