معرفی تعرفه های سرویس دیتا

سرویس هایVPN/MPLS

اینترانت   

اینترنت متقارن

لینک‌هایPoint to Point

 

 

سرویس هایVPN/MPLS         

۱- معرفی:        

ارائه این سرویس قابلیت برقراری ارتباط بین دو یا چند نقطه دلخواه مورد درخواست مشتری از طریق شبکه IP موجود را فراهم می‌نماید مشتری با اتصال دو سر این ارتباط به سوئیچ‌های ارتباطی و یا رایانه می‌تواند یک ارتباط شبکه خصوصی مجازی محلی یا VLAN بین دو نقطه برقرار نماید این ارتباط به صورت فنی در لایه سه از مدل OSI و یا لایه شبکه در پروتکل TCP/IP برقرار می‌گردد .

سرویس VPN/MPLS عبارت است از شبکه‌های مجازی و خصوصی برای مشترکینی مانند بانک‌ها، صندوق‌های اعتباری، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ.با این سرویس که یکی از بهترین سرویس‌ها می‌باشد، مشترک می‌تواند بین ساختمان‌های خود یک شبکه مجازی و اختصاصی روی شبکه دیتای کشور برای خود ایجاد ‌کند که غیر از کاربران آن شرکت یا سازمان، هیچ کاربر دیگری نمی‌تواند به شبکه آن‌ها دسترسی داشته باشد. از خواص ذاتی MPLS تفکیک ترافیک یک سازمان از دیگر سازمان‌ها توسط سرویس دهنده می‌باشد به طوریکه چندین مشترک می‌توانند از آدرس دهی خصوصی مشترک بدون نیاز به ترجمه این آدرس ها استفاده نمایند. این جداسازی ترافیک منتهی به استفاده از عبارت MPLS VPNS گردید تا مشترکینی را که قصد اجرای یک شبکه خصوصی IP را با دیگر نقاط زیر مجموعه‌شان را دارند متمایز سازد.

 

-  نمونه‌هایی از کاربردهای سرویس VPN/MPLS :

 • تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم‌های مکانیزه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در سطح کشور, مانندPaper lessو بطور کلی سیستم‌های اتوماسیون اداری
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس‌های داخلیEmail,web,FTP و Messaging... برای سازمان‌ها و شرکت‌ها
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم‌های E-learning
 • ایجاد شبکهVoice over IPجهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت‌ها و سازمان‌ها با هزینه‌های پایین‌تر
 • تامین بستر سیستم‌های ویدئو کنفرانسینگ
 • ایجاد شبکه‌های مونیتورینگ ویدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه‌های واقع در شهرستان‌ها با دفاتر مرکزی مستقر در تهران یا سایر شهرستان‌ها

۲نحوه ثبت نام:

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی مخابرات منطقه خراسان شمالی واقع در چهارراه مخابرات می‌توانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند:

-       مدارک مورد نیاز:

 • نامه درخواست (برای شخص حقیقی شامل مشخصات،آدرس وکدپستی فرد جهت تعیین محل دایری و برای شخص حقوقی درخواست رسمی در سربرگ شرکت شامل معرفی نماینده و مهروامضای بالاترین مقام مسئول (شرکت‌های دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
 • کارت تقاضای مهر و امضاء شده توسط بالاترين مقام مسئول (شرکت‌های دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی))
 • فرم پرسشنامه تکميل ومهر امضاء شده
 • تصوير اساسنامه و مدارک ثبت شرکت جهت موسسات خصوصی
 • تصوير آگهی روزنامه رسمی (حاوی اسامی صاحبان امضاء مجاز و نيز آخرين آدرس قانونی شرکت) که بيش از دوسال از تاريخ انتشار آن نگذشته باشد جهت موسسات خصوصی
 • معرفی نامه و کپی شناسنامه نماينده
 • تصوير صورتجلسه آزمايش وتحويل فيبراختصاصی برای متقاضيان ارتباط روی فيبر
 • در صورتيکه دونقطه برقراری ارتباط به یک شرکت تعلق نداشته باشد(درخواست از یک شرکت و دایری خط در شرکت دیگر) ارسال موافقت کتبی شرکت دوم الزامی می‌باشد.
 • در خصوص متقاضيانی که به صورت شخص حقيقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می‌نمايند، حضورشخص ويا صاحب مجوز به انضمام اصل و کپی شناسنامه و يا کارت شناسايی معتبر به منظور تکميل و مهر و امضای کارت اشتراک ضروری می‌باشد.

سرویس اینترانت  داخل استان                      

۱- معرفی:  

با توجه به ایجاد شبکه وسیع IP در سطح استان با گستردگی در کلیه مراکز و امکان اتصال به این شبکه از طریق پورت های دسترسی X.DSL و فیبر نوری، سرویسی بنام «اینترانت داخل استان» به متقاضیان ارائه می‌گردد که در این سرویس آدرس‌های IP خصوصی از سری X.X.X.10  در داخل استان بصورت یکتا و سازمان‌دهی شده به متقاضیان تخصیص داده می‌شود.

اینترانت یک شبکه‌کامپیوتری است که از زبان مشترک شبکه جهانی اینترنت (پروتکل IP) برای تبادل داده‌ استفاده می‌‌کند و تمام خدمات اینترنت، از جمله پست الکترونیکی، وب، FTP، گروه‌های خبری و تله‌کنفرانس در شبکه اینترانت قابل ارائه است با این تفاوت که محدوده سرویس دهی آن از نظر جغرافیایی محدود به یک کشور یا یک استان است.

نمونه‌هایی از کاربردهای این سرویس اتصال به بستر عمومی اینترانت داخل استان، ارتباط و مشاهده سایت های داخل استان، اتصال به دیتا سنتر های داخل استان، تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم‌های مکانیزه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها(مانند سیستم‌های اتوماسیون اداری) و ارایه سرویس‌های داخلی E-MAIL، Web، FTP و Messaging برای سازمان‌ها و شرکت‌ها و همچنین مشاهده دوربین های مدار بسته از راه دور نام برد.

۲- نحوه ثبت نام:

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی مخابرات منطقه خراسان شمالی واقع در چهارراه مخابرات می‌توانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند:

-       مدارک مورد نیاز:

 • نامه درخواست (برای شخص حقیقی شامل مشخصات،آدرس وکدپستی فرد جهت تعیین محل دایری و برای شخص حقوقی درخواست رسمی در سربرگ شرکت شامل معرفی نماینده و مهروامضای بالاترین مقام مسئول (شرکت‌های دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
 • تکميل و مهر و امضاء فرم پرسشنامه
 • تکميل و ارائه کارت تقاضا و اشتراک مهر و امضاء شده توسط بالاترين مقام مسئول (شرکت‌های دولتی) و صاحبان امضاء اوراق تعهد آورمطابق اساسنامه وآخرين روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
 • تصوير آگهی روزنامه رسمی (که بيش از دو سال از تاريخ انتشار آن نگذشته باشد) حاوی اسامی صاحبان امضاء و آخرين آدرس قانونی شرکت جهت موسسات خصوصی
 • تصوير مجوز معتبر فعاليت (جهت متقاضيان دفاتر خدماتی فاقد مدارک ثبت شرکت)
 • معرفی نامه و کپی شناسنامه نماينده
 • تصوير صورتجلسه آزمايش وتحويل فيبراختصاصی برای متقاضيان ارتباط روی فيبردرخصوص متقاضيانی که به صورت شخص حقيقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می‌نمايند.
 • در خصوص متقاضيانی که به صورت شخص حقيقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می‌نمايند، حضورشخص ويا صاحب مجوز به انضمام اصل و کپی شناسنامه و يا کارت شناسايی معتبر به منظور تکميل و مهر و امضای کارت اشتراک ضروری می‌باشد.
 • راه اندازی سرویس حداکثر ظرف مدت ۱۵ روزپس از واریز وجه مربوطه، انجام می‌پذیرد.
 • دریافت خدمات و پشتیبانی سرویس مزبور با شماره گیری ۱۸۹۹ امکانپذیر می‌باشد.

اینترنت متقارن

۱- معرفی:        

شرکت مخابرات با ایجاد یک شبکه گسترده IP در سراسر کشور و فراهم نمودن دروازه‌های پرظرفیت بین‌الملل، از طریق کابل‌های فیبر نوری در مسیرهای مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی‌ترین نقاط دنیا، قابلیت سرویس‌دهی به متقاضیان اینترنت را در سراسر کشور با هر میزان پهنای باند دارد

معمولاً کاربران خانگی که با مودم‌های آنالوگ (معمولی) و از طریق خطوط تلفن (زوج سیم) به مرکز مخابراتی خود متصل می‌شوند، پهنای باند تا ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه را دریافت می‌کنند و اگر پهنای باند بیشتری نیاز داشته باشند، ارتباطشان تا نزدیک‌ترین مرکز مخابراتی توسط مودم‌های G.SHDSL و از طریق یک سیم مسی برقرار شده و از آن طریق به شبکه IP ملی و شبکه اینترنت جهانی می‌پیوندند و در صورت نیاز به پهنای باند بالاتر از ۴ مگابیت بر ثانیه (بدون محدودیت)، این ارتباط از طریق فیبر نوری برقرار می‌شود.

این سرویس از نوع Packet Base بوده و توسط بستر دیتا در مخابرات تأمین می‌شود.

۲- نحوه ثبت نام:

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی مخابرات منطقه خراسان شمالی واقع در چهارراه مخابرات می‌توانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند:

 

-       مدارک مورد نیاز:

 • نامه درخواست (برای شخص حقیقی شامل مشخصات،آدرس وکدپستی فرد جهت تعیین محل دایری و برای شخص حقوقی درخواست رسمی در سربرگ شرکت شامل معرفی نماینده و مهروامضای بالاترین مقام مسئول (شرکت‌های دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی))
 • کارت تقاضای مهر و امضاء شده توسط بالاترين مقام مسئول (شرکت‌های دولتی) وصاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
 • فرم پرسشنامه تکميل ومهر امضاء شده
 • تصوير اساسنامه / مدارک ثبت شرکت /آگهی روزنامه رسمی (حاوی اسامی صاحبان امضاء مجاز و نيز آخرين آدرس قانونی شرکت) که بيش از دوسال از تاريخ انتشارآن نگذشته باشد جهت موسسات خصوصی
 • معرفی نامه / کپی شناسنامه نماينده
 • در صورت کاربری عرضه کننده خدمات اينترنتی و اطلاع رسانی ارائه تصوير برابراصل مجوز اخذ شده از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی با تعيين سقف پهنای باند مجاز برای فعالیت
 • تکمیل فرم تعهد نامه فیلترینگ(برای تقاضاهای ۸Mوبالاتر)
 • در خصوص متقاضيانی که به صورت شخص حقيقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می‌نمايند، حضورشخص ويا صاحب مجوز به انضمام اصل و کپی شناسنامه و يا کارت شناسايی معتبر به منظور تکميل و مهر و امضای کارت اشتراک ضروری می‌باشد.

لینک‌هایPoint to Point         

۱- معرفی:

مشترکینی که قصد ارتباط بین دو نقطه را دارند می‌توانند از این سرویس استفاده کنند. از ویژگی‌های آن، انتقال اطلاعات Data ، Voice ، و یا Voice  و Data بصورت همزمان می‌باشد. مانند انتقال شماره و سرویس ویدئو کنفرانس و غیره.

یکی از ویژگی‌های این سرویس متقارن بودن آن است. به این معنا که هر لینکE۱ به اندازه ۲ MB/S ارسال و یا MB/S۲ دریافت به صورت TDM انجام می‌گیرد. سرویس نقطه به نقطه یک ارتباط متقارن برای دیتا و صوت با پهنای باند درخواستی بر بستر سیم مسی یا فیبر می‌باشد و بر خلاف سرویس‌های دیگر مسافت هیچ گونه تاثیر منفی بر عملکرد آن ندارد و این امر به سبب تعریف پهنای باند مشخص است که بر روی این خدمات تعریف می‌گردد .

در این سرویس مودم‌های مربوطه باید از نوع G.SH متقارن باشند . متقارن بودن به این معنی است که ارسال و دریافت اطلاعات در این سرویس با توجه به پروتکل‌های حاکم بر آن مساوی می‌باشد .

 

-       مزایای سرویس:

 • امنیت بسیار بالا به دلیل ماهیت لایه یکی بودن
 • تضمین سقف پهنای باند در تمام ساعات شبانه روز
 • پهنای باند اختصاصی
 • تعرفه پایین تر نسبت به سرویس‌های بر بستر IP

۲- نحوه ثبت نام:

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی مخابرات منطقه خراسان شمالی واقع در چهارراه مخابرات می‌توانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند.