تاریخچه

تاريخچه و سير تحول مخابرات در كشور ايران

( 1236 – 1395)

 

سال 1236  نصب اولين خط تلگراف در ايران بين تهران و چمن سلطانيه ( اردوگاه تابستاني ناصر الدين شاه در نزديكي زنجان )

سال 1238  اتصال خط تلگراف ايران به شبكه تلگراف روسيه

سال 1248 -  عضويت ايران در اتحاديه بين المللي تلگراف

سال 1255 -  تبديل اداره تلگراف به وزارت تلگراف

سال 1269  راه اندازي اولين خط تلفن در ايران بين ايستگاه ماشين دودي و شهر ري

سال 1304  نصب اولين مركز تلفن مغناطيسي با 1212 شماره در تهران

سال 1305  بهره برداري از تلفن مغناطيسي در تهران

سال 1308  تبديل نام وزارت پست و تلگراف به وزارت پست و تلگراف و تلفن و واگذاري مسئوليت مربوط به امور تلفن به اين وزارتخانه

سال 1310  خريد سهام شركت كل تلفن توسط  دولت و تاسيس شركت سهامي تلفن ايران.

سال 1311  افزايش پنج هزار شماره به ظرفيت تلفن هاي مغناطيسي تهران

سال 1316  آغاز به كار اولين مركز تلفن خودكار با شش هزار شماره ظرفيت

سال 1320  خريد خطوط تلفن كارير متفقين توسط دولت ، همزمان با خروج نيروهاي متفقين از ايران

سال 1331  تصويب قانون ملي شدن ارتباطات تلفني كشور در مجلس شوراي ملي

سال 1339  نصب و راه اندازي اولين مراكز تلكس غير اتوماتيك در تهران و خرمشهر

سال 1341  نصب اولين مراكز خودكار EMD در تهران و عقد قرارداد به منظور ايجاد مراكز مشابه در 58 شهر

سال 1343  آغاز استفاده از سيستم مايكروويو در مخابرات كشور

سال 1344  بهره برداري از خط مايكروويو سرتاسري سنتو

سال 1345  تاسيس كارخانجات مخابراتي ايران

سال 1348  راه اندازي و بهره برداري از ايستگاه زميني شهيد قندي ( اسد آباد ) همدان ، بهره برداري از اولين خط كابل ارتباطي بين شهري  ( PCM ) بين تهران و كرج ، تاسيس مركز آموزش مخابرات

سال 1349  تاسيس مركز تحقيقات مخابرات، اجراي طرح تلفن خودكار بين المللي .

سال 1350  تاسيس شركت مخابرات ايران و  شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران .

سال 1352  تاسيس شركت طرح و توسعه تلفن ايران

سال 1353  آغاز به كار دوازده مركز تلكس كامپيوتري در تهران و برخي ازمراكزاستانها

سال 1355  برقراري امكان ارتباط مستقيم تلفني مشتركين تهراني با آمريكا

سال 1358  نصب اولين سيستم نيمه خودكار  PABX

سال 1364  تاسيس كارخانه كابل شهيد قندي يزد

سال 1365  عقد قرارداد براي اجراي فاز اول شبكه ديتا با شركت هيوز ،راه اندازي و  بهره برداري از مركز ارتباطات ماهواره اي اصفهان و بومهن

سال 1367  نصب اولين خط كابل كواكسيال بين شهري در ايران بين شهرهاي اصفهان و تهران،نصب و راه اندازي سيستم ده هزار شماره اي فراخوان .

سال 1368  آغاز بهره برداري از كارخانجات كابل شهيد قندي يزد ، بهره برداري از اولين مركز سوئيچ ديجيتال ايران در تهران ( مركز دانشگاه تهران ). افتتاح خط فيبرنوري بين شهري بين تهران و كرج .

سال 1370  بهره برداري از اولين آنتن ماهواره اي اينمارست، بهره برداري ازكابل فيبرنوري دريايي ايران  امارات بين بنادر جاسك و فجيره ورود سيستم ديجيتالي 256 شماره اي ( فجر ) به شبكه مخابراتي كشور، شروع به كار شبكه فراخوان ايران با چهار هزار مشترك .                                 

سال 1371  اخذ موافقت اصولي ايجاد دانشكده علمي و كاربردي مخابرات، عقد قرار داد براي اجراي فاز دوم شبكه ديتا با شركت هيوز ، بهره برداري از آنتن وي ست ( VSAT ) براي نخستين بار در كشور .

سال 1372  بهره برداري از مجتمع مخابراتي انقلاب اسلامي به عنوان دومين مركز مخابراتي ايران  .

سال 1373  توسعه شبكه تلفن تهران  از يك ميليون شماره به دو ميليون شماره ، ايجادشبكه تلفن سيار در كشور.

سال 1374-تصويب اساسنامه تاسيس شركت هاي سهامي مخابرات استان ها در مجلس شوراي اسلامي .

سال 1375  آغاز فعاليت شركت هاي سهامي مخابرات استان ها،گسترش شبكه تلفن همراه در سطح 35 شهر و طراحي يك ميليون شماره تلفن همراه ، اتصال 170 شهر به شبكه ارتباطات ديتا،  توسعه شبكه وي ست (VSAT   ) به ميزان هفتاد درصد، برگزاري سومين اجلاس وزيران پست و مخابرات كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران .

سال 1376  واگذاري يك ميليون و 790 هزار شماره تلفن همراه ، توليد مراكز پرظرفيت ديجيتال TMC/ NEAXI  با فناوري ژاپن با برخورداري از دانش فناوري مخابراتي در زمينه سيگنالينگ و شبكه ISDN .

 سال 1377- بهره برداري از پروژه كابل نوري آسيا ، اروپا   (TAE) ، واگذاري سرويسهاي ويژه تلفن ثابت به مشتركين در سطح وسيع   سال 1378- دايري بيش از يك ميليون شماره تلفن ثابت ، تامين ارتباط مخابراتي 4300 روستا، اجراي  بيش از 2500 كيلومتر كابل كشي نوري در سطح شبكه مخابراتي ، تشكيل ستاد مقابله با بحران رايانه در سال 2000 ميلادي .

سال 1379  آغاز عمليات طرح شماره گذاري نامبرينگ در سطح كل كشور كه با اجراي اين پروژه شبكه مخابراتي كشور به 92 منطقه تقسيم گرديده ، كه در هر منطقه چندين شهر ، شهرستان و توابع آن را شامل مي شود .

واگذاري 472 هزار شماره تلفن همراه ، فروش يك ميليون و 250 هزار فقره فيش تلفن همراه ، دايري يك ميليون و 100 هزار شماره تلفن ثابت ، تامين ارتباط مخابراتي 5 هزار روستا، تغيير ساختار مبني بر پروژه تجديد ساختار صورت گرفته در ITU و ادامه خصوصي سازي برخي خدمات و فعاليتهاي مخابرات .

سال 1380  ادامه اجراي طرح شماره گذاري نامبرينگ در سراسر كشور ، دايري يك ميليون و 124 هزار شماره تلفن همراه ، افتتاح شبكه ي ديتا در تهران با ظرفيت 1000 پورت ( يك ميليون نفر كاربر و 50 شبكه اختصاصي ) ، افتتاح سيستم بي سيم محلي (WLL ) ، طراحي پروتكل سيگنالينگ شماره 7 در سوئيچ  5 K  ، استفاده از سيستم مخابراتي debit card  ، اتصال ايران به شبكه تلفن همراه اروپا و ارائه سرويسهاي نوين تلفن ثابت به مشتركين .

سال 1381  نخستين مرحله واگذاري تلفن همراه ماهواره اي ثريا در كشور ، راه اندازي اولين تلفن امداد جاده اي در كشور، جايگزيني سوئيچ بين الملل ISCI  به منظور سهولت برقراري ارتباطات بين الملل و افزايش كارايي شبكه ، توسعه ارتباطات روستايي به طوريكه 89 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار داراي ارتباط مخابراتي گرديده اند و برخورداري از ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل 73/19 در صد .

سال 1382  اجراي طرح نامبرينگ شماره تلفن هاي همراه در سراسر كشور ، تهيه طرح جامع شبكه ملي ديتا در برنامه ي سوم توسعه ، تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، رسيدن به شبكه ارتباطات ثابت با 3/15 ميليون مشترك ، برخورداري از شبكه تلفن همراه با 4/3 ميليون مشترك ، 40 هزار روستاي داراي ارتباط در سراسر كشور ،

 سال 1383  شبكه مخابراتي كشور داراي 17 ميليون و 798 هزار مشترك تلفن ثابت از نوع سيستم ديجيتال ،  5 ميليون و75  هزار مشترك تلفن همراه ، 43800 روستاي داراي ارتباط، ظرفيت شبكه انتقال اطلاعات به ميزان 76 هزار و 910 مگابيت ، شبكه فيبرنوري به ميزان 30 هزار كيلومتر در سطح  كشور ، و ارائه مجوز واگذاري 7 ميليون شماره تلفن ثابت و همراه به بخش خصوصي ، راه اندازي نخستين مركز جامع خدمات كاربردي فناوري اطلاعات روستايي كشور در روستاي قرن آباد گرگان ، ابلاغ قانون شرح وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، برگزاري پنجمين نمايشگاه بين المللي مخابرات ، فناوري اطلاعات و شبكه ها ( تلكوم 2004 ميلادي ) در نمايشگاه بين المللي تهران و فراهم شدن امكانات زيرساختي شبكه ي تلفن همراه كشور .

سال 1384 -كاهش 50 درصدي تعرفه هاي اينترنت در كشور، بهره برداري از پروژه هاي ملي شارع با ظرفيت 5 هزار مگابيت  افتتاح شبكه  تلفن همراه اعتباري در تهران و واگذاري 455 هزار و 855 شماره تلفن همراه اعتباري ، افتتاح شبكه ي ملي فيبرنوري به ميزان 56 هزار كيلومتر ، راه اندازي 2 هزار دفتر خدمات ICT  روستايي ، افتتاح نخستين مركز خدمات داده اينترنتي در ايران ،انعقاد قرارداد با شركت MTN به منظور راه اندازي شبكه اپراتور دوم تلفن همراه ، اجراي طرح هشت رقمي شدن شماره تلفنهاي مشتركين تهراني ،ثبت نام تلفن همراه در سراسر كشور ( 8 ميليون فقره فيش ) ، افتتاح پروژه ي كابل دريايي ايران  كويت به طول 325 كيلومتر ، برخورداري از شبكه تلفن ثابت با 20 ميليون و 340 هزار مشترك ، بيش از 8 ميليون و 510 هزار مشترك تلفن همراه ، 47 هزار و 955 روستاي داراي ارتباط .

سال 1385- شبكه مخابراتي كشور داراي2 2 ميليون و 262 هزار مشترك تلفن ثابت ، 15 ميليون و 385 هزار مشترك تلفن همراه ، ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ترتيب معادل 57/32 درصد و 20/22 درصد ، 167 هزار دستگاه تلفن همگاني شهري و 89 هزار دستگاه تلفن همگاني راه دور و اجراي 75000 كيلومتر فيبرنوري در سطح شبكه مخابراتي كشور و 2282 روستاي برخوردار از خدمات ICT روستايي ،يك ميليون و 371 هزار و 712 كانال انتقال ، 16 هزار و 392 پورت قابل دسترسي ديتا، 86 هزار و 627 پورت منصوبه ديتا، 942 شهر تحت پوشش فناوري اطلاعات و 12 ميليون كاربر اينترنت در سطح كشور مي باشد و بهره برداري آزمايشي اپراتور دوم در چند شهر كشور و آغاز واگذاري تلفن همراه از طريق شركت ايرانسل به متقاضيان در تهران و چند شهر كشور ، اجراي دومين بخش بهينه سازي شبكه تلفن همراه كشور ، افتتاح مسير فيبرنوري ايران  افغانستان به طول 150 كيلومتر ، ثبت نام لفن همراه در بهمن ماه 85 و دايري تمامي فيش ها قبل از پايان سال از جمله اقدامات مخابرات در سال 85 مي باشد .

سال 1386- افزايش يك ميليون و 330 هزار شماره تلفن ثابت در سال 86 و رسيدن به 23 ميليون و 957 هزار مشترك با ضريب نفوذ   46/ 33 درصد ، ورود 9 ميليون و 125 هزار مشترك به شبكه ي تلفن همراه در سال 86 و رسيدن به 24 ميليون و 510 هزار مشترك با ضريب نفوذ 20/34 درصد ، قرارداشتن يك هزار و 35 شهر تحت پوشش شبكه ي تلفن همراه ، اتصال سه هزار و 151 روستا در سال 86 و رسيدن به 52 هزار و 783 روستاي داراي ارتباط ، ايجاد 77500 كيلومتر فيبرنوري در سراسر كشور از ابتدا تا پايان 86 ، نصب و راه اندازي27 هزار و 55 دستگاه تلفن همگاني و گذر از مرز 195 هزار ، رسيدن به 18 ميليون كاربر و ضريب نفوذ 50/27 در اينترنت افزايش پهناي باند بين الملل به ميزان 10870 مگابيت بر ثانيه ، دايري20 هزار و 414 پورت دسترسي در سال 86 و رسيدن به36 هزار و 806 پورت ، دايري 3375 دفتر ICT روستايي در سال 86 و رسيدن به5 هزار و 672 دفتر ايجاد بستر لازم براي اتصال7 هزار و 11 بانك به بانكداري الكترونيك در سال 86 و رسيدن به16 هزار و 273شعبه ، ايجاد بستر لازم براي اتصال59 دانشگاه به اينترنت در سال 86 و رسيدن به 324 دانشگاه ، ايجاد بستر لازم براي اتصال 4 هزار و 813 مدرسه به شبكه ي ملي اينترنت ، هماهنگي با بخش خصوصي براي توليد تجهيزات تلفن همراه ، حمايت عملي از توليد داخلي در صنعت مخابرات در قالب شوراي راهبري و همچنين پرداخت وام به توليد كنندگان داخلي ، واگذاري تلفن ثابت به روز در شهرهای کشور ، فراگيري خدمات پيامك (SMS) به عنوان يك وسيله ي ارتباطي ارزان ، ارتباط رومينگ با 22 كشور و 41  اپراتور در سال 86 و رسيدن به 100 كشور و 210  اپراتور در پايان 86  ،

راه اندازي شبكه سراسري هوشمند IN با خدمات :

-        كارت اعتباري

-        نظرسنجي

-        شبكه خصوصي مجازي

-        مشاوره تلفني

-        شماره اختصاصي

-        شماره فراگير

-        مكالمه هاي انبوه

افزايش پهناي باند اينترنت كشور تا 5/4 برابر ، اقدام عملي در راستاي خصوصي سازي مخابرات و فراهم كردن بستر لازم براي رفتن به بورس و واگذاري سهام ، كاهش قيمت تمام شده ي برخي از خدمات مخابرات

كاركرد بخش خصوصي (از ابتدا تا پايان 86 ) : واگذاري 4 ميليون و 382 هزار شماره تلفن همراه  ، واگذاري 132 هزار و 264 پورت اينترنت پرسرعت .

سال 1387  در سال 87 ، برخورداری شبکه  مخابراتی با24749448 مشترک تلفن ثابت ، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل 34 درصد ، تعداد مشترکین تلفن همراه معادل 31297669 مشترک ، ضریب نفوذ تلفن همراه معادل 98/42 درصد ، جاده های تحت پوشش معادل 37292 کیلومتر ، تعداد 8196 دفترICT روستای ، افزایش پهنای باند بین الملل معادل 22992 مگابیت بر ثانیه ، 52867 پورت دسترسی دیتا ، بانکداری الکترونیکی به میزان 20355 شعبه ، تعداد کاربران اینترنت معادل 20 میلیون و 15 هزار کاربر ، 234 هزار و 148 دستگاه تلفن همگانی .

لازم به ذکر است در تاریخ 19/5/87 مخابرات به بورس راه یافته است و در مرحله اول عرضه ی 5 درصد سهام شرکت مخابرات ایران در بورس محقق گردید .

  

سال 1388 -  در سال 88 ، برخورداری شبکه  مخابراتی با25410361 مشترک تلفن ثابت ، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل 36/34 درصد ، تعداد مشترکین تلفن همراه معادل 35427101 مشترک ، ضریب نفوذ تلفن همراه معادل 93/47 درصد ، جاده های تحت پوشش معادل 40238 کیلومتر ، تعداد 9812 دفترICT روستای ، افزایش پهنای باند بین الملل معادل 26154 مگابیت بر ثانیه ، 91016 پورت دسترسی دیتا ، بانکداری الکترونیکی به میزان 22398 شعبه ، تعداد کاربران اینترنت معادل 25 میلیون و 810 هزار کاربر ، 251 هزار و 622 دستگاه تلفن همگانی .

تحقق کامل خصوصی سازی در مهرماه 88 و انتخاب مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره و مشغول به کار شدن آنان .

سال 1389  در سال 89 ، شبکه مخابراتی کشور دارای 6/25 میلیون مشترک تلفن ثابت و با ضریب نفوذی معادل 05/34 و 3/41 میلیون مشترک تلفن همراه و ضریب نفوذی معادل 8/54 درصد و 1120 شهر تحت پوشش شبکه تلفن همراه ، تعداد کاربران اینترنت 5/27 میلیون کاربر ، تعداد پورتهای دسترسی دیتا معادل 304 هزار پورت و برخورداری از شبکه فیبرنوری معادل 146 هزار کیلومتر و 9900 دفتر ICTروستایی و 8/52 هزار روستای دارای ارتباط و ...

سال 1390  دایری نزدیک به 6 میلیون تلفن همراه در سال 90 و رسیدن به شبکه تلفن همراه با 47 میلیون مشترک و ضریب نفوذ 7/61 درصد و تعداد مشترکین تلفن ثابت از مرز 3/26 میلیون مشترک فراتر رفته و ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز معادل 6/34 می باشد .

و تعداد کاربران اینترنت نیز معادل 5/28 میلیون کاربر می باشد و تعداد پورت دسترسی دیتا نیز 700 هزار پورت    می باشد و 1154 شهر نیز تحت پوشش تلفن همراه است و 10 هزار روستا نیز مجهز به خدمات ICT روستایی و در 53 هزار روستا ارتباط مخابراتی برقرار شده است .

سال 1391  در سال 91 بیش از 5/8 میلیون شماره تلفن همراه دایر و تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر کشور از مرز 6/55 میلیون مشترک گذشته است و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در پایان سال 91 معادل 4/73 درصد می باشد . در بخش تلفن ثابت نیز شبکه تلفن ثابت در حال حاضر (پایان 91 ) دارای 1/27 میلیون مشترک و ضریب نفوذ معادل 8/35 درصد می باشد . تعداد تلفن همگانی شهری و راه دور نیز معادل 206 هزار دستگاه می باشد و تعداد شهرها و جاده های تحت پوشش تلفن همراه به ترتیب 1163 شهر و 64 هزار کیلومتر جاده می باشد و تعداد آنتن های BTS معادل 22 هزار آنتن و کشور ایران تا پایان سال 91 با 112 کشور (271 اپراتور) ارتباط رومینگ بین الملل برقرار نموده است . در بخش توسعه فناوری اطلاعات تا پایان سال 91 تعداد پورت های دایر شده ADSL معادل 7/1 میلیون پورت و علاوه بر این 4/1 میلیون پورت ADSL نیز توسط بخش خصوصی در استانها دایر شده است . در بخش توسعه شبکه ارتباطات روستایی در 8/52 هزار روستا و مزرعه کشور نیز تامین ارتباط مخابراتی شده است و بیش از 10 هزار روستای کشور نیز دارای خدمات ICT روستایی و 46 هزار روستا نیز تحت پوشش تلفن همراه می باشد . در ضمن در سال 91 اجرای پروژه تغییر و تحول به صورت جدی دنبال و احکام مدیران سطح دو توسط مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران صادر و در سال 92 نیز این روند با سرعت بیشتری در حال اجرا     می باشد .

 

 

سال 1392  شبکه مخابراتی کشور تا پایان سال 92 دارای 4/28 میلیون تلفن ثابت و با ضریب نفوذی معادل 9/36 درصد و 57 میلیون مشترک تلفن همراه و با ضریب نفوذی معادل 8/73 درصد و 7/2 میلیون پورت پر سرعت      بهره برداری شده و 8/3 میلیون پورت منصوبه در سطح کل کشور ، پرداخت سود به ازاء هر سهم معادل 435 ریال به سهامداران ، دریافت جایزه ملی ، تندیس بلورین ارزیابی مدیریت مالی شرکت ، کسب رتبه سوم در سودآوری ، رتبه پنجم در اشتغال زایی ، رتبه دوم در بالاترین ارزش افزوده ، رتبه دوم در بالاترین ارزش بازار در سال 92 ،         اجرای 108 هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه .

سال 1393  در پایان سال 93 تعداد مشترکین تلفن ثابت معادل 4/29 میلیون مشترک و ضریب نفوذی معادل 6/37 درصد و تعداد مشترکین تلفن همراه معادل 63 میلیون مشترک و ضریب نفوذی معادل 5/80 درصد و تعداد پورتهای دسترسی دیتا معادل 3/5 میلیون پورت منصوبه و 4 میلیون پورت دایری مشغول بکار ، تعداد تلفن های منصوبه ثابت در سراسر کشور معادل 7/33 میلیون شماره ، دریافت جایزه ملی ، تندیس بلورین گواهینامه ارزیابی مدیریت مالی ، کسب گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ، پرداخت سود به ازاء  هر سهم معادل 400 ریال به سهامداران ، دریافت مجوز واگذاری فعالیت نسل سوم و بالاتر به مخابرات

سال 1394 -  شبکه مخابراتی کشور دارای 6/34 میلیون مشترک تلفن ثابت و ضریب نفوذی معادل 2/38 درصد و تعداد مشترکین تلفن همراه معادل 67 میلیون مشترک و ضریب نفوذ 2/80 درصد و تعداد پورتهای دسترسی دیتا معادل 4/6 میلیون پورت منصوبه و 8/4 میلیون پورت دایری ، کسب رتبه سوم در بالاترین ارزش بازار ،  کسب رتبه چهارم در سودآوری ، کسب رتبه پنجم در ارزش افزوده ، کسب رتبه پانزدهم در فروش و درآمد در ارزیابی صد شرکت برتر سال 94 ، پرداخت سود به ازاء هر سهم 450 ریال به سهامداران ، دریافت جایزه ملی ، تندیس بلورین ، گواهینامه ارزیابی مدیریت مالی شرکت .

سال 1395 - اجرای گام اوّل برنامه ره نگاشت پنج ساله تحول مخابرات - سال 95 آغاز یکپارچه سازی حوزه ارتباطات ثابت

تحقق طرح یکپارچگی سازی و ادغام شرکت مخابرات استانها در شرکت مخابرات ایران براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23/6/95 شرکت مخابرات ایران که با عنایت بر این مصوبه از تاریخ 1/7/95 عنوان « منطقه » جایگزین « شرکت مخابرات استان » شد .

لازم به ذکر است براساس برنامه ره نگاشت پنج ساله تحول، سال 95 آغاز یکپارچه سازی حوزه ارتباطات ثابت، در سال 96 یکپارچه سازی حوزه ارتباطات ثابت، در سالهای 98-97 یک شرکت و در سالهای 1400-1398 شرکت پیشرو دیجیتال می بایست در شرکت مخابرات ایران اجرا و محقق شود.

-     راه اندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رئیس جمهور در شهریور 95